Kalėdos: registruok kodą ir laimėk

Registruok kodą ir laimėk

Laimėtojai

2018-12-03
20€ laimėtojai
 • 1 Vardenis Pavardenis
 • 2 Vardenis Pavardeniauskas
 • 3 Ona Marija Pavardauskiene
 • 4 Ona Marija
 • 5 dddd
2018-12-10
20€ laimėtojai
2018-12-17
20€ laimėtojai
2018-12-24
20€ laimėtojai
2018-12-31
20€ laimėtojai
 • 1 Vardenis Pavardenis
 • 2 Vardenis Pavardeniauskas
 • 3 Ona Marija Pavardauskiene
 • 4 Ona Marija
2018-12-31
100€ laimėtojai
 • 1 lm
 • 2 jkjhkjhkjhk

Taisyklės

Akcijos „Registruok kodą ir laimėk!TAISYKLĖS

Akcijos laikotarpis ir dalyviai

Akcija „Registruok kodą ir laimėk!” (toliau – Akcija) vyks nuo 2018 m. lapkričio 25 d. iki 2018 m. gruodžio 30 d. imtinai. Akcijos organizatoriaus sprendimu Akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie Akcijos laiką skelbiama www.perlas.lt/kaledos).

Akcijos organizatorius  –  UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).

Akcijoje turi teisę dalyvauti pilnamečiai asmenys, gavę reklamines skrajutes, platinamas „Teleloto“ bilietų prekybos vietose.

Akcijoje negali dalyvauti Akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

Akcijos turinys

Pilnamečiai asmenys, kurie gavo reklamines skrajutes „Teleloto“ bilietų prekybos vietose, ir užsiregistravę puslapyje www.perlas.lt/kaledos, kuriame išreiškė sutikimą gauti naujienlaiškius ir pateikti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, el. paštą bei telefono numerį), gali dalyvauti Akcijoje.  Akcijos laimėtojų vardai ir pavardės bei informacija apie laimėtą prizą bus skelbiami adresu www.perlas.lt/kaledos.

Akcijos dalyvis su reklaminėje skrajutėje esančiu kodu ir savo elektroninio pašto adresu gali registruotis tik vieną kartą ir tik vieną kartą pretenduoja laimėti 20 Eur. Tačiau VISI, laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 25 d. iki 2018 m. gruodžio 30 d. užsiregistravę Akcijos dalyviai, 2018 m. gruodžio 31 d. dalyvauja PAPILDOMAME laimėtojų traukime 100 Eur prizui laimėti.

Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė) bei laimėtą prizą Organizatorius skelbtų adresu www.perlas.lt/kaledos.

Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarkys Akcijos organizavimo, laimėtojų nustatymo ir informavimo tikslais.

Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti  jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.

Akcijos laimėtojų nustatymo tvarka::

Akcijos dalyvių registracijos laikotarpiai:

 • 2018.11.25 - 12.02
 • 2018.12.03 - 12.09
 • 2018.12.10 - 12.16
 • 2018.12.17 - 12.23
 • 2018.12.24 - 12.30

Kiekvieną iš šių akcijos laikotarpių bus išrinkta po 5 laimėtojus, kuriems atiteks po 20 Eur.

Papildomai iš visų laikotarpių nuo 2018.11.25 iki 2018.12.30 bus išrinktas vienas laimėtojas, kuriam atiteks 100 Eur.

Akcijos laimėtojų nustatymo datos:

 • 2018.12.03
 • 2018.12.10
 • 2018.12.17
 • 2018.12.27
 • 2018.12.31

Akcijos laimėtoju negali būti Akcijos dalyvis, kuris laimėtojų nustatymo dieną yra atsisakęs gauti naujienlaiškius registracijos metu nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Nurodytomis Akcijos laimėtojų nustatymo datomis speciali komisija fiksuoja bendrą Akcijos sąlygas atitinkančių dalyvių sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka penkis skaičius. Šiuos skaičius sąraše atitinkantys Akcijos dalyviai yra skelbiami laimėtojais.

Akcijos laimėtojai bus skelbiami svetainėje www.perlas.lt/kaledos ir informuojami asmeniškai registracijos metu nurodytais kontaktais. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi Akcijos dalyviai.

Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

Akcijos prizų išdavimo tvarka

Apie laimėjimo faktą Organizatorius laimėtojui praneša per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo atsiųsdamas pranešimą akcijos dalyvio nurodytu el. paštu ir / arba telefono numeriu.

Jei Akcijos laimėtojas yra registruotas www.perlas.lt vartotojas, prizas bus išmokėtas į žaidėjo piniginę www.perlas.lt vartotojo paskyroje.

Jei Akcijos laimėtojas, neturi paskyros www.perlas.lt, prizą jis galės atsiimti prie bet kurio „PERLAS“ terminalo, parodęs trumpąją SMS žinutę su perlaidos kodu ir pateikęs savo asmens dokumentą. Akcijos laimėtojas savo laimėjimą prie „PERLAS“ terminalo  turi atsiimti per 1 (vieną) mėnesį nuo informacinio SMS apie laimėjimo faktą gavimo dienos, vėliau jis netenka teisės į laimėjimą.

Laimėjimai į žaidėjo piniginę www.perlas.lt bus išmokami per 1 savaitę nuo laimėjimo fakto paskelbimo.

Asmens duomenų apsauga

Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, juridinio asmens kodas 126298569 (bendrovės adresas – Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 2751 751, el. pašto adresas info@lotelita.lt).

Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Akcijos dalyvių sutikimas. Akcijos dalyviai turi teisę nesutikti su jų asmens duomenų tvarkymu arba bet kada atsisakyti duoto sutikimo, kaip aprašyta 2.5. punkte.

Su Organizatoriaus duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti tel. (8 5) 2751 751 arba el. paštu dap@perlas.lt. Šiuo adresu taip pat galima kreiptis prašant duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, atšaukti duotus sutikimus, nesutikti su duomenų tvarkymu, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.

Organizatorius, tvarkydamas asmens duomenis, laikosi konfidencialumo. Ši prievolė kyla iš asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimų.

Tvarkydamas asmens duomenis Organizatorius įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti nuo duomenų atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi su Akcijos organizavimu bei administravimu, laimėtojų nustatymu ir paskelbimu susiję asmens duomenys bus saugomi Akcijos vykdymo metu ir 1 metus po Akcijos pabaigos, arba, kol Akcijos dalyvis atšauks duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

Jei Akcijos dalyviai mano, kad jų teisės į privatumą buvo pažeistos, jie gali pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.

Baigiamosios nuostatos

Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo adresu www.perlas.lt/kaledos

Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

info@perlas.lt   8‑52 751 751